چهلم

حرف های عاشقانه مخاطب دارد

همین چند خط گفتنش هم روده درازی طوطی صفتی است


فقط ب حرمت ان شب ها

ب حرمت ان قول ک هزار بار زدم زیرش

یادت هست چند سال گذشت

دوباره تو شروع کن

دوباره تو اولین نفری باش ک حالم را می پرسد


+گاهی دلم برای خودم تنگ میشود


پ.ن امسال چقدر از قبل تر هایش زودتر تمام شد :/


۳ موافق ۰ مخالف

سی و نهم

#غیر_منتظره(کریستین_بوبن)
داستان کوتاه بیان احساس
۱ موافق ۰ مخالف

سی و هشتم

@وصیت نامه شهید عباس دانشگر
+اینجا
۱ موافق ۰ مخالف

سی و هفتم


انتظار خبری نیست مرا !

۲ موافق ۰ مخالف

سی و ششم

انتظار

خستگی خستگی خستگی

یکمی هم بد شانسی بهش اضافه کن !

۱ موافق ۰ مخالف

سی و پنج

#خاک

#اروند

#بارون

#پرواز

#هق هق


آرام گوشه ای نشسته ام

خاطراتم را مرور می کنم

تنهایی هایم را می شمارم


پ.ن راهیان رو ب گند کشیدیم :))

پ.ن ۲ تموم کن این بازی کثیف رو لعنتی !


۲ موافق ۰ مخالف

سی و چهارم

++ ببینید

۰ موافق ۰ مخالف

سی و سوم

خاکش نرم است و آفتابش سوزان


از گوشه ی پنجره به آن سمت

میان همهمه های فیلم چ

دختر بچه ای و عروسکی

میان خواب و بیداری و همهمه های فیلم

چادری دستی مردی و کشته های سبز

شاید زندگی میان همهمه ها


پ.ن راه طولانی است و خستگی بسیار

پ.ن ۲ درگیر عکس یادگاری نیستم نگاه می کنم ظرافت ها را در ذهنم یادداشت می کنم شاید چیزی دستگیرم شود

۱ موافق ۰ مخالف

سی و دوم

خاک این حوالی جنسش فرق می کند ...

پ.ن هم اکنون اینجام 32.487783,48.337869
و در حرکت
پ.ن ۲ نتم ضعیفه !!
پ.ن ۳ عجالتا چای می نوشیم !
۱ موافق ۰ مخالف

سی و یکم


عاشقی کردی

دیوانگی کردی

هوش ز عقل بردی

دیگر نیاوردی


پ.ن شب و تنهایی و وسوسه و موسیقی بلند

#آخرین_شب_خوابگاهی_۹۵

#دیوانگی(امیر_عظیمی)


۱ موافق ۰ مخالف
MENU
پیوندها
پیوندهای روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان