مگر می شود جمله ای خشم آلود و بی رحم نساخت

اگر دم دستتان است کتابی معرفی کنید ک شما را به خشم انگیخته و لااقل کمی از دنیا احساسی دورتان کرده باشد