۱۶ اذر

جشن یهویی در دانشگاه ۷ تا ۱۱

تغذیه خوشمزه ای داشت یک عدد پیراشکی سس قرمز نصفه دوغ

حرف هایی فهمیدم

عکس گرفتم

پیامک های مضطرب کننده مخاطب خاص آخر های جشن (۳ پیام سلام خوبی)

تکه مرغ سرد نیمه شب به عنوان شام

و شعری که طرفداران زیادی داشت : من شاعرم جادوگری اندازه ام نیست


چرا هرکس در دل خود می خواهد دیده شود چه خوب چه بد؟