در کوپه های قطار

اتوبوس ...

خوب است سر صحبت را با غریبه ها باز کنی


یکی از همکلاسی هایم را پیدا کردم :)


پ.ن تصمیم داشتم میان ترم پیگیر شوم که ...